TJÄNSTER

  • Badrum
  • Golvinstallationer
  • Golvslipninng
  • Golventreprenader

Golvets kvalité samt utförande är grunden för att du ska bli nöjd med din renovering eller nybyggnationen. Därför använder jag mig bara av de bästa tillverkarna. Det är viktigt att välja golv som passar in i helheten i ditt hus, om du har svårt att välja golvutförande så ger jag dig gärna kunniga råd.

Det finns ett brett spektrum på golv idag och hållbarheten på ditt golv bestäms inte genom valet av vinyl, klinker eller trä utan det är kvaliteten i det material du väljer och utförandet som avgör. Precis som trä blir starkare när det får växa långsamt är det många tillverkningsfaktorer som påverkar syntetiska golv, oavsett material.

Det finns miljökrav enligt ISO 14001 och det är utgångspunkten i mitt arbete, men jag strävar alltid efter att göra mer än så. För visst är du och jag angelägna om att värna om miljön.

Image module