Referenser

Avjämning av golv på skola i Eskilstun

Här har vi EPS gjutit ca 75m3 Eps och avjämnat med ca 32ton avjämningsmassa .
I uppstarten av renoveringen av skola i Eskilstuna.
Tack för fortförtroendet

Kontakta oss!

Andra referenser: