Miljöpolicy

  • Mitt företag skall arbeta metodiskt för att uppnå våra miljömål.
  • Min ambition är att uppfylla och hålla oss uppdaterade med lagar, förordningar och lokala föreskrifter.
  • Mitt företag skall vidareutbilda vår personal i miljöfrågor.
  • Mitt företag integrerar kvalitetspolicyn i vår miljöpolicy.
  • Företaget skall verka för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
  • Företagets miljöarbete utgår från ett kretsloppstänkande ur ett globalt perspektiv.