Kvalitetspolicy

  • Att mitt företag skall ha en kvalitets syn som genomsyrar företaget så att varje medarbetare alltid sätter kundernas förväntningar i focus.
  • Att våra arbetsplatser drivs med god ordning och säker miljö , vi skall göra rätt från början.
  • Att se kund och arbete som en god referens.
  • Att kontinuerligt vidareutbilda organisationen och anställda i teknik och kvalitetstänkande så att vi alltid blir bättre.
  • Att avvikelser alltid har högsta prioritet att följas upp och åtgärdas.